Tüzük

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1

GENEL

MADDE 1
ADI VE MERKEZİ:

Derneğin adı "Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği"dir.

Derneğin merkezi İstanbul'dur. Açık adresi ise Türk Yoğun Bakım Derneği, İnönü Caddesi Işık Apt, No:53, Kat:4, Gümüşsuyu, İstanbul’dur.

Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 2
DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI İLE FAALİYET ALANI:

A)Derneği'nin amacı:
Derneğin amacı, Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım dalımızı ilgilendiren konuları onlarla ilgili bütün tıp ve diğer bilim dallarında, bilimsel ve mesleki çalışmaları çağdaş düzeye ve ötesine ulaştırmak amacı ile her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak, desteklemek ve teşvik etmek, yan dal, uzmanlık öğrencileri ve uzman hekimlerin bilgi ve becerilerinin artırılması ve Türkiye’de uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için faaliyetlerde bulunmak, üyelerinin ve meslek grubunun haklarını savunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının oluşturulması için diğer dernekler, sosyal ve sivil toplum kuruluşları ve idari birimler ile uyumlu çalışmalar yürütmek, tüzel kişilik olarak bizzat veya üyeler tarafından açılmış olan davalara ve soruşturma süreçlerine müdahil olarak iştirak etmek, görüş beyan etmektir.

B) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:
Yukarıdaki amaca yönelik olarak;

a) Ülke çapında sürekli tıp eğitimi kapsamında konferanslar, ulusal ve uluslararası kongreler, bölgesel ve genel sempozyumlar ve mezuniyet sonrası kurslar düzenlemek,
b) Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi, standardize ve akredite edilmesi için çalışmalar yapmak,
c) Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım alanındaki bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik etmek, daha iyilerinin yapılması için gerektiğinde yarışmalar açmak ve ödüller vermek,
d) Bu tıp dalı mensuplarının faaliyetlerini düzenlemek, onları temsil etmek, haklarını korumak, aralarında ve ilgili kurumlar arasında işbirliği kurulması ve geliştirilmesine yardım etmek,
e) Göğüs kap damar anestezi ve yoğun bakım alanındaki yardımcı elemanların (teknisyen/teknikerler, hemşireler vb.) eğitiminin yeterli ve düzenli olması konusunda etkin görev üstlenmek,
f) Dernekler Kanunu'nun kurallarına uygun olarak ve öngördüğü koşullar içinde yurtdışında aynı amaçlarla kurulmuş benzer derneklerle ilişki kurma, çalışmalarından yararlanma, kendi çalışmaları hakkında bilgi verme, ilgili toplantı, kongre vb. çalışmalara katılma, birlikte kongre, sempozyum vb. etkinlikler gerçekleştirme
g) Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamaya, derlemeye ve değerlendirmeye çalışma, bir dökümantasyon merkezi ve arşiv oluşturma,
h) Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği bu amaçlar doğrultusunda, bilimsel kurullar, çalışma grupları ve gerekli gördüğü diğer alt grupları oluşturur ve bunların çalışmalarının sürekliliğini sağlar
i) Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, halkın sağlığını korumanın yanında, alanı ile ilgili konularda halkı bilgilendirmekle yükümlüdür. Ülke genelinde, Göğüs kap damar anestezi ve yoğun bakım ile ilgili toplumu uyarıcı kitap, dergi veya broşürler yayınlar, yazılı ve görsel yayın kuruluşlarından bu konularda destek talep eder.
j) Dernek, amacına ulaşabilmek için, çalışmalarını yürütebileceği, üyelerine bilimsel ve sosyal hizmetler sunabileceği, üyelerinin yararlanacağı kütüphane, E-mail, internet, bilimsel yayın olanakları sağlayabileceği ve bilimsel toplantılar yapabileceği mekanları içeren bina ve müştemilatı gibi gayri menkuller edinebilir, bu amaçlara yönelik olarak iktisadi işletme kurabilir, işletebilir.Buna ilişkin çalışma yönergesi ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenleme yapılarak dernekten bağımsız olarak burada dernek adına gelir getirici faaliyette bulunabilir,istihdam sağlayabilir.
k)Dernek, üyelerinin ve tüm meslek grubunun özlük haklarına ilişkin yasal düzenlemeler için görüş beyan eder, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde üyelerini ve meslek grubunu temsil eder,

C) Derneğin Faaliyet Alanı:
Dernek, tıbbın Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım alanında ve bunların kapsamına giren konularda faaliyet gösterir.

BÖLÜM 2
ÜYELİK

MADDE 3
DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:
Derneğin kurucu üyelerinden başka beş türlü üyesi vardır:

A)KURUCU ÜYELERİ:

Prof.Dr. Bora AYKAÇ
Soyadı: AYKAÇ Adı: BORA Cinsiyeti: ERKEK
Baba Adı: A.ZEKERİYE Ana Adı: RABİA Doğum Yeri: NİĞDE
Doğum Tarihi: 13.07.1946 Medeni Hali: EVLİ Dini: İSLAM
İkametgah Adresi: ESKİ ÜSKÜDAR YOLU CAD. RAFETBEY APT. NO: 17/23 SAHRAYICEDİT
ŞİŞLİ / İSTANBUL

Prof.Dr. Ahmet Ercüment KOPMAN
Soyadı: KOPMAN Adı: Ahmet Ercüment Cinsiyeti: ERKEK
Baba Adı: M. RIFAT Ana Adı: FATMA İRFAN Doğum Yeri: İSTANBUL
Doğum Tarihi: 20 ŞABAN 1338 Medeni Hali: EVLİ Dini: İSLAM
İkametgah Adresi: BAĞDAT CAD. NO:29/13 KIZILTOPRAK/ÜSKÜDAR, İSTANBUL

Prof.Dr. Kutay AKPİR
Soyadı: AKPİR Adı: KUTAY Cinsiyeti: ERKEK
Baba Adı: ABDÜLKADİR Ana Adı: M.ZEKİYE Doğum Yeri: TRABZON
Doğum Tarihi: 12.11.1943 Medeni Hali: EVLİ Dini: İSLAM
İkametgah Adresi: TOPLU KONUT SİTESİ BL: D 10 YEŞİLKÖY / İSTANBUL

Doç.Dr. Lütfü TELCİ
Soyadı: TELCİ Adı: LÜTFÜ Cinsiyeti: ERKEK
Baba Adı: RIDVAN Ana Adı: HAVVA Doğum Yeri: İSTANBUL
Doğum Tarihi: 11.10.1950 Medeni Hali: EVLİ Dini: İSLAM
İkametgah Adresi: 5. KISIM E2-1 BL. DA:85 ATAKÖY / İSTANBUL

Uz.Dr. Hüseyin ÖZ
Soyadı: ÖZ Adı: HÜSEYİN Cinsiyeti: ERKEK
Baba Adı: MEHMET Ana Adı: NEFİSE Doğum Yeri: İNEGÖL
Doğum Tarihi: 06.03.1953 Medeni Hali: EVLİ Dini: İSLAM
İkametgah Adresi: KÜRÇÜBAŞI KÜLHANI SOK. KONAK APT. NO:11 D:15
AKSARAY / İSTANBUL

Uz.Dr. Hülya EROLÇAY
Soyadı: EROLÇAY Adı: HÜLYA Cinsiyeti: KADIN
Baba Adı: MEHMET ASIM Ana Adı: TÜRKAN Doğum Yeri: İSTANBUL
Doğum Tarihi: 02.09.1951 Medeni Hali: EVLİ Dini: İSLAM
İkametgah Adresi: MOLLA ŞEREF MAHALLESİ. SARAY HAMAM SOKAK NO: 19/6
FATİH / İSTANBUL

UZ.DR. SAVAŞ URAL
Soyadı: URAL Adı: SAVAŞ Cinsiyeti: ERKEK
Baba Adı: RASİM Ana Adı: MELAHAT Doğum Yeri: TORUL
Doğum Tarihi: 26.05.1951 Medeni Hali: EVLİ Dini: İSLAM
İkametgah Adresi: KÜÇÜKTEPE SOKAK MİMARLAR SİTESİ C BLOK 15/2 YENİKÖY / İSTANBUL

UZ.DR. ZUHAL AYKAÇ
Soyadı: AYKAÇ Adı: ZUHAL Cinsiyeti: KADIN
Baba Adı: M. CELALETTİN Ana Adı: HAYRÜNİSA Doğum Yeri: İSTANBUL
Doğum Tarihi: 06.03.1953 Medeni Hali: EVLİ Dini: İSLAM
İkametgah Adresi: ESKİ ÜSKÜDAR YOLU CAD. RAFETBEY APT. NO: 17/23 SAHRAYICEDİT
ŞİŞLİ / İSTANBUL

YARD.DOÇ DR. OSMAN BAYINDIR
Soyadı:BAYINDIR Adı: OSMAN Cinsiyeti: ERKEK
Baba Adı: NECDET Ana Adı: HİKMET Doğum Yeri: İZMİR
Doğum Tarihi: 02.06.1947 Medeni Hali: EVLİ Dini: İSLAM
İkametgah Adresi: YEŞİLYURT BAŞAK SOK. 25/5 YEŞİLYURT / İSTANBUL


B) ASIL ÜYELER
Derneğe üye olmak isteyen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Uzmanlık diplomasına sahip uzmanlar bir (1) fotoğraf ve nüfus cüzdanının fotokopisi ile birlikte, biçimi Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak, Yönetim Kuruluna teslim ederek ya da derneğin resmi İnternet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza (e-imza) kullanarak doldurmak suretiyle başvurabilirler.

Üye adayının üyeliğe kabulü için iki dernek üyesini referans göstermesi zorunludur. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak üye başvuru formunda ve elektronik formda üyenin gösterdiği referansın adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulundurulur. Referans göstermeyen üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir neden göstermeksizin reddedilebilir.

Üyelik Başvurusunda bulunan üye adaylarının listesi, belgelerin Genel Merkeze geldiği tarih itibariyle on beş (15) gün süreyle derneğin internet sayfasında askıda kalır ve üyelere elektronik posta aracılığı ile duyurulur.

Üyelik istekleri kendilerine duyurulan dernek üyeleri, üye adayları hakkındaki düşüncelerini Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak on beş (15) gün içinde bildirebilirler.

Elektronik ortamda veya herhangi bir biçimde doğrudan Genel Merkeze yapılan başvurular, başvurunun Genel Merkeze ulaştığı günden itibaren yedi (7) gün içerisinde genel merkezin internet sayfasında ilan eder. Yönetim Kurulu, kendisine gönderilen başvuru belgelerini inceleyerek üyeliğe kabul edilen kişinin, öncelikle ödentilerini ödememe dışında bir sebeple dernek üyeliğinden çıkartılan kişilerden olup olmadığını araştırır. Araştırma sonucu olumsuz ise üyeyi Merkez Üye Kütüğüne kaydeder, Üye kaydı, Derneğin İnternet sayfasında da ilan edilir.C) YARDIMCI ÜYELER:
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında ihtisas yapmakta olan uzmanlık öğrencileri, Yoğun Bakım bilim dalı uzmanlık diplomasına sahip diğer branş uzmanları ile Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım ile ilgilenen diğer branş uzmanları yardımcı üye olabilir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında ihtisas yapmakta olan Yardımcı üyeler uzmanlıklarını tamamladıktan sonra yukarıdaki şartları gerçekleştirerek asil üye olabilirler. Bu işlem için yardımcı üyelerin bir yazı ile ihtisasını tamamladığını Yönetim Kuruluna bildirmesi konunun görüşülmesi için yeterlidir. Yönetim Kurulu kararı olumlu veya olumsuz olabilir. Yardımcı üyeler aidat ödemez ve Genel Kurula katılamazlar.


D) DOĞAL ÜYELER
Mesleğe uzun süre hizmet edip, emekli olmuş üyelerdir. Doğal üyeler, Genel Kurulu'na katılıp oy kullanabilirler, Onur Kuruluna seçilebilirler.


E)ONURSAL ÜYELER:
Çalışmalarıyla alanında büyük başarılar sağlamış ve bu bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş yurt içinde veya dışında bulunan Türk ve yabancı kişilere veya derneğe maddi ve manevi destek sağlayan şahıs ve kurumlara, Yönetim Kurullarının teklifi üzerine Olağan Genel Kurulu tarafından oy birliği ile verilen ünvandır. Onursal üyeler, yıllık aidat ödemez ve Genel Kurulu’nda seçme ve seçilme hakkı olmadan, misafir veya gözlemci olarak katılabilirler. Yabancı asıllı onursal üyelerden Türkiye’de oturma şartı aranmaz.


F)FAHRI ÜYELER:
Türk asıllı olup yurt dışında yaşayan Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım alanı ile ilgilenen uzmanlar ile yabancı asıllı göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım uzmanları derneğe fahri üye olabilirler. Bu üyelerin dernek organlarına seçme ve seçilme hakkı ile aidat ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır.


MADDE 4
ÜYELIĞIN SONA ERMESI:

A) Üyelikten Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

B-Üyelikten Çıkartılma ve Çıkartılmaya İtiraz:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Üyenin kendi onayı ile verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl içinde ödememek,
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6- Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu'nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olmak,
7- Derneğin internet sayfasında yayınlanan Etik Kurallar ve Onur Kurulu Yönergesi’ne aykırı davranışlarda bulunmak ve dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak,

Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, Onur Kurulu’nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun oylama sonucunda oy çokluğu ile alacağı kararla üyelikten çıkartılır.

Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini iki yıl ödemeyenler Onur Kurulu’nun rapor hazırlamasına gerek olmadan Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkartılır.

Üyelikten çıkartılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Yönetim Kuruluna doğrudan yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

Yönetim Kurulunun kararında direnmesi durumunda, üyenin Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkartılanlar, bir defa Genel Kurulunda çıkartılma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Genel Kurulunda oylama yapılır ve katılanların üçte iki oyu ile alınan kararlar kesindir.

Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.


MADDE 5
KIMLIK KARTI VE ÜYELIK NUMARASI:

Üyelere biçimi tek tür olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir "Kimlik Kartı" ile ardışık olarak ve her üyeye Genel Merkezde üretilen bir "Üyelik Numarası" verilir.

MADDE 6
ÜYELERIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI:

A-Üyelerin hakları ilk aidatın ödendiği tarih itibarıyla başlar ve şunlardır:
a) Hiç kimse dernekte üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çekilme hakkına sahiptir,
b) Üyeler eşit haklara sahiptir,
c) Asil ve doğal üyeler, Genel Kurulu'nda oy hakkına sahiptirler. Asil üyeler Yönetim Kurulu, çalışma grupları ve bilimsel kurullara seçilebilirler,
d) Derneğin yönetimiyle ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletebilir.
e) Her asil üye genel merkezin asil üyesidir ve merkez genel kurulunda da oy kullanma hakkı vardır.


B-Üyelerin Yükümlülükleri:
a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak,
b) Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç üç ay içinde Derneğe bildirmek,
c) Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek
d) Aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük’e aykırı davranmamak ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.

MADDE 7
YENIDEN ÜYELIK:

Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesi ile çıkartılanlar dışında üyelikten çıkartılmasına karar verilenler Derneğe yeniden üye olamazlar.

Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesiyle çıkartılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş ödenti borçlarını, yasal faizlerini ve varsa diğer borçlarını ödediklerine ilişkin alındı belgeleriyle Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları durumunda bu kişiler Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Ancak bu nedenle iki (2) kez üyelikten çıkartılanlar yeniden üye olamazlar.

BÖLÜM 4
MADDE 8

DERNEĞIN ORGANLARI:

I) Genel Kurulu
II) Yönetim Kurulu :
A. Bilimsel Kurullar
B. Çalışma Grupları
III) Denetim Kurulu


MADDE 9
GENEL KURULU:
GENEL KURULU‘NUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

•a)Genel Kurulu Derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır. Genel Kurulu asil üyeler ve doğal üyelerden oluşur. Genel Kurulu olağan toplantısı iki yılda bir Mart ayı içinde merkezde veya yönetim kurulunun belirlediği bir başka yerde yapılır.
•b) İki yılda bir Mart ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısıyla "olağan",
•c) Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde "olağanüstü" olarak toplanır.

MADDE 10
ÇAĞRI YÖNTEMI:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az on beş (15) gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazeteyle, e-mektup veya İnternet ortamı da içinde olmak üzere kitle iletişim araçlarından en az birisi kullanılmak yoluyla duyurularak toplantıya çağrılır. Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Denetim Kurulunun ya da beşte bir üyenin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu ya da beşte bir üyenin Sulh Yargıcına başvurusu ile toplantı sağlanır.

MADDE 11
TOPLANTI KARAR VE YETER SAYISI:

a) Toplantı Yeter Sayısı: Genel Kurulu, genel kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim, onur ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

b) Karar Yeter Sayısı: Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ya da derneğin feshine ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir. Dernek organlarının seçimine ilişkin kararlar gizli oy açık tasnif, derneğin feshine ilişkin kararın oylaması ise açık oylama ile yapılır. Bunun dışındaki kararların hangi yöntemle yapılacağı Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama ile yapılır.

MADDE 12
TOPLANTI YÖNTEMI:

Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 11. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlığı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına ve onun görev verdiği durumlarda Başkan Yardımcısına aittir.

Yazman toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ve yardımcısı ile birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Görev devir teslimi anında ise tüm diğer belgeler ile birlikte seçilmiş olan yeni yönetim kuruluna bu tutanak ve belgelerin de teslimi sağlanır.

MADDE 13
GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birince görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır:

a) Derneğin geçen dönemdeki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak,
b) Derneğin hesaplarını ve Denetim Kurulu raporunu inceleyip Yönetim Kurulunu aklamak,
c) Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak,
d) Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek,
e) Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarını seçmek,
f) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek,
g) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, kiralanmasına ya da var olan taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla işbirliği yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek, bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
i) Derneğin yurt içinde ve dışında şube açmasına karar vermek ve gerekli işlemleri yürütmek için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
j) Derneğin feshine karar vermek,
k) Üyelikten çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak,
l) Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği öteki görevleri yapmak,
m) Üyelerin vereceği Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödenti Tutarını belirlemek,
n) Dernekçe görevlendirilecek olanlara ödenecek olan yolluk ve gündeliklerin miktarlarını belirlemek için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

MADDE 14
OYLARIN KULLANILMASI:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim, denetim ve onur kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile oy kullananların kimlik kontrolü yapılarak ve imza karşılığı, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 15
DERNEK ORGANLARININ SEÇIMI:

Merkez Organları için yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır;
a) Adayların tanıtılması hakkı:
Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce seçimin yapılacağı Yönetim Kurulu‘na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler Merkez İnternet sayfalarında duyurulur. Dernek üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir.

Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel değildir. Ancak ilgili Yönetim Kurulu‘nun bu adayları İnternet sayfasında ilan etmesi ve elektronik mektupla duyurması zorunluluğu yoktur.

b) Genel Kurul’da adaylık:
Derneğin bütün üyeleri Genel Kurul’da aday olabilir. Aday olan üye Genel Kurula katılarak Genel Kurul Başkanına başvuru yapmak kaydı ile konuşma hakkı talep edebilir. Genel Kurul Başkanı seçim öncesi bu şekilde talep edilmiş konuşma isteklerine 5 (beş) dakikayı geçmemek üzere ve toplamda 60 (altmış) dakika zaman ayırır. Toplam konuşma süresi talebinin 60 (altmış) dakikayı aşacağı durumlarda adaylara eşit olarak toplam süreyi (60 (altmıs) dakika) dağıtır ve durumu genel kurulla bir açıklama ile paylaşır. Seçilmiş İkinci başkan yukarıda bahsedilen süreler haricinde Genel Kurul Başkanına yazılı başvuru yaparak genel kurulda 5 (beş) dakikayı geçmeyecek şekilde konuşma yapabilir.

Onur Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından gösterilen adaylar arasından seçim yapılır.

c) Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar:
Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler o ana kadar yönetim kuruluna başvuran adayların listesi ile yapılır. Bu liste dışında genel kurul esnasında seçimlere geçilmeden önce aday olmak istediğini bildiren üyeler de bu listeye dahil edilir. Kullanılacak oy pusulası, o Dernek biriminin organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır. Genel Kurul

Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda ve sandık başlarında görünür bir yere asılır.
Ayrı organlar için tek oy pusulası her organ ayrı ayrı tanımlanarak düzenlenir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü tekrarlayan sayımlarda karışıklığı önlemek için kırmızı bir kalem ile çizilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır. Divan kurulu tarafından genel kurula katılım da göz önüne alınarak, ihtiyaca göre belirlenen sayıda sandıkta oy kullanılacak şekilde düzenleme yapılır. Her sandığın kurul başkanı ve iki üyesi Genel Kurul Başkanlığı’nın önerisi ile genel kurulda oylanarak, oy çokluğu ile seçilir. Genel kurula katılım sayısı dikkate alınarak sandık kurullarına kendi sandıkları ile ilgili oyları genel kurul huzurunda açık tasnif ve sayma yetkisi verilir. (TARD seçimlerindeki gibi sayı çok olmayacağı için bu yetki sandık kurullarına verilmeye bilir. Tek sandıkta yapılmasına karar verilmiş ise sandık kurulu oluşturulmaya bilir en az beş sandıkta oy kullanılacak şekilde düzenleme yapılır. Her sandığın kurul başkanı ve iki üyesi Genel Kurul Başkanlığı’nın önerisi ile genel kurulda oylanarak, oy çokluğu ile seçilir. Genel kurula katılım sayısı dikkate alınarak sandık kurullarına kendi sandıkları ile ilgili oyları genel kurul huzurunda açık tasnif ve sayma yetkisi verilir. Tüm sandıkların ayrı ayrı tasnif ve sayma işlemi sonunda sandık kurulları tarafından oluşturulan tutanaklar Genel Kurul Başkanlığı’na sandık kurulu başkanları tarafından imza karşılığında teslim edilir ve Genel Kurul Başkanlığı’na tarafından nihai sonuçlar genel kurula açıklanır. Oy verme işlemi süresi dört (4) saati geçmeyecek şekilde divan başkanı tarafından düzenlenir, genel kurula duyurulur, oy verme süresi sona erdiğinde halen oy vermek için sandık aşlarında bekleyen üyelerin tespiti sandık kurulları tarafından yapılarak oy vermeleri sağlanır, bunun dışında süre bitiminde gelen üyelere oy kullandırılmaz.

ELEKTRONİK OLARAK OY KULLANMA:
Genel Kurul sistemine geçiş ;derneklerde elektronik ortamda genel kurul yapılmasına dair yasal düzenlemeye geçildiğinde gerekli alt yapı hazırlanarak ve tüzük maddesi yeniden düzenlenerek elektronik ortamda genel kurulun yapılmasına geçilecektir.

d) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına misafir veya gözlemci üye olarak katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*(İSTİSNAİ UYGULAMA)

İstisnai durumlar oluştuğu takdirde bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.


MADDE 16
YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:

Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme organıdır.

Yönetim Kurulu; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üç üye olmak üzere 7 kişiden meydana gelir. Genel Kurulu tarafından, bu 7 asil üye ve 7 yedek üye, adayların görevlerini ayrı ayrı gösteren birleşik tek oy pusulası ve gizli oylamayla iki yıl için seçilir. Bir önceki dönem başkanı ise yeni seçilen Yönetim Kurulunda aktif olarak görev almak için aday olabilir. Boşalan görev için yedek üyeler sırasıyla göreve çağırılır.Genel sekreteri belirleme görevi başkana ait olup, seçilmiş olan ikinci başkan ise bir sonraki dönem için başkanlık görevini üstlenecek olan kişidir.

MADDE 17
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI:

Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısıyla iki ayda bir toplanarak Derneğin bilimsel, idari ve mali işlerini düzenler, organize eder. Ayıca derneğin İktisadi İşletmesi ile ilgili çalışmaları takip eder, denetler. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bunların yerine, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını Mevzuata uygun olacak biçimde güvenli elektronik imzayla alabilir. Bu biçimde alınan kararların ilgili defterlere işlenmesi konusunda yönetmelik hükümleri uygulanır.


MADDE 18
YÖNETIM KURULU‘NUN GÖREV VE YETKILERI:

Derneğin, tüzüğü ve Genel Kurulda alınan kararlara uygun olarak yönetilmesinden ve Derneğin temsilinden Yönetim Kurulu sorumludur.
Yönetim Kurulu;
a) Derneği temsil etmek ya da bu konuda dernek üyelerinden bir ya da birkaçına ya da Genel Sekretere yetki vermek,
b) Ülke genelinde gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikleri oluşturmak, temsilciliklerle ilişkileri, saptanan ilkelere ve yasalara uygun olarak sürdürmek,
c) Ülke genelinde gerekli gördüğü illerde, dernek asıl üyelerinden oluşan çalışma kolları kurmak, bu kolların çalışma biçim ve yöntemini saptamak çalışmaları denetlemek,
d) Derneğin genel yönetimini yürütmek ve yasal yollardan haklarını korumak,
e) Yıllık çalışma programlarını hazırlamak,
f) Yıllık ve dönemsel bütçeleri belirlemek, giderleri onaylamak,
g) Dernekler yasasına göre tutulması zorunlu kütük ve tutanakların düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
h) Her türlü ortamda yayınlanacak basılı veya görsel belgeyi, mali olarak desteklenecek araştırma ve çalışmaları belirlemek, verilecek veya alınacak hizmetlere karar vermek, yurt içinde ve dışındaki toplantılara derneği temsilen katılacakları saptamak,
i) Bütçenin bölümleri arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak,
j) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
k) Genel kurulda alınan kararları uygulamak
l) İktisadi işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
m) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
n) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
o) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
p) Bilimsel Kurulların ve Çalışma Gruplarının görüş, öneri ve kararlarını görüşerek karara bağlamak, çalışmalarını takip etmek,
q) Derneğin yönetsel ve mali çalışmalarıyla ilgili olarak gerektiğinde temsil görevini yürütmek üzere başta Genel Sekreter olmak üzere Dernek çalışanlarını atamak,
r) Derneğin çalışmalarını verimli, yüksek başarılı ve etkin biçimde yürütmek ve katılımı artırmak amacıyla gerekli gördüğü Danışma Kurulları, Çalışma Grupları, Özerk Birimler oluşturmak ve bunların görev ve sorumluluklarını yönetmeliklerle belirlemek, yönetmeliklere uygun biçimde çalışmalarını sağlamak,
s) Bu Tüzükte öngörülen ya da gerek duyulan konularda yönetmelikler, yönergeler hazırlayarak, Derneğin çalışmalarını kural ve tanımlara bağlamak,
t) Bu Tüzükte ve mevzuatta bir başka organa verilmemiş olan görevleri yapmak ve kararları almak

Yönetim Kurulunun görevleri arasındadır.

MADDE 20
YÖNETİM KURULUNDAN BOŞALAN ÜYELIKLER:

Geçerli özür bildirmeksizin birbiri ardına üç (3) toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu başkanın ya da seçilmiş başkan yardımcısının istifa etmesi durumunda boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine sırada olan yedek üyenin çağrılması ile oluşturulan Yönetim Kurulu’nda seçim yapılarak Başkan ya da başkan yardımcısı belirlenir. Başkanın yardımcısının istifa etmesi durumunda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen başkan yardımcısının görev süresi o dönem sonunda sona erer ve Genel Kurulda hem başkan hem de başkan yardımcısı seçimi aday olan üyeler arasından yapılır.

Yönetim Kurulunda boşalan üyelik yerine, sırada olan yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de çağırılmasından sonra, asıl üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyelerince ya da Denetleme Kurulunca en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Yargıcı Dernek üyeleri arasından seçeceği üç (3) kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 21
GÖREV SÜRESI VE GENEL KURULA KARŞI SORUMLULUK:

Yönetim Kurulunun görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu, çalışmalarını, genel durumu ve mali durumunu gösteren bir raporu üyelerinin ortak sorumluluğu altında Genel Kurula sunar ve bunu, toplantıdan en az (2) iki hafta önce Genel Kuruluna katılacak olan üyelere dağıtır ve derneğin İnternet sayfasında yayınlar.

MADDE 22
YÖNETİM KURULU BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:
a)Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
b) Derneğin bilimsel ve idari temsilcisi olup, derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder
c) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular, uygulatır.
d)Tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar, dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.
e) Dernek bütçesini ve mali işlerini veznedar ile birlikte yönetir, çekleri veznedar ile birlikte imzalar.
f)Alt grup toplantılarına doğal üye olarak katılır ve Dernek Yönetim Kurulu ile arasındaki eşgüdümü sağlar.
g)Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
h)Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
I)Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
j)Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
k)Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
l)Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
m)Derneğin temsilcilik veya şube açması halinde, temsilciliğin veya şubenin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
n)Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
o)Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.


MADDE 23
DERNEK BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKILERI:

Başkan Yardımcısı, başkan olmadığı takdirde ona vekalet eder, onun tüm yetkilerini kullanır. Ayrıca başkanın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Kurula Başkanlık yapar.

MADDE 24
SEKRETERIN GÖREVLERI:

a) İç ve dış yazışmaları hazırlar, takip eder,
b) Yönetim Kurulu gündemlerini Başkanla birlikte hazırlar ve kurul üyelerine dağıtır
c) Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen-giden evrak defteri ve dosyaları düzenler
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını takip eder,
e) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna onay için sunmak,
f) Dernek gelirlerini toplanmasını koordine etmek, mevzuat, bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak harcamaların ve raporlamaların yapılmasını sağlamak,
g) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar verilmesini koordine etmek,
h) Derneğin bilimsel, sosyal hizmetler alanındaki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştırmak,
ı) Özel sektör sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin sosyal hizmetler alanında politika oluşturma sürecine katkıda bulunmasını sağlayıcı faaliyetleri araştırmak ve katılım sağlanmasını sağlamak,
i) Yapılan proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak,
k) Sosyal ve bilimsel hizmetler ile ilgili yurt içindeki ve dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,
l) İmkânlar doğrultusunda kendi alanında veya bağlantılı alanlarda çalışan diğer derneklere teknik destek sağlanmasını koordine etmek,
m) Dernek üyelerinin kabulü ve dernekten çıkarılması hakkında dilekçe iş ve işlemlerini Yönetim Kurulunun karar alması için hazırlamak,
n) Derneği temsilen, ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve temaslarda bulunmak,
o) Derneğin sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek

MADDE 25
SAYMANIN GÖREVLERI:

a) Derneğin gelir-gider, kesin hesap ve bilanço defterlerini tutar, masraflarla ilgili belgeleri dosyalar,
b) Alt grupların hesaplarını kontrol eder, hazırladığı bütçe taslağında bu kurulun taleplerini de göz önüne alır ve Başkana iletir,
c) Demirbaş defterini tutar ve derneğe ait demirbaş eşyaları buna kaydeder,
d) Merkez tarafından tahsil edilen üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını organize eder, aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Başkana bildirir,
e) Yönetim Kurulu’nun onayı ile Dernek ile ilgili masrafları karşılar.
f) Sayman, kendi üzerinde Dernek parasından 1.000(Bin) TL’sına kadar bulundurabilir. Değişen koşullara bağlı olarak bu rakamın artırılmasına olağan Genel Kurulu karar verir,
g) Altı ayda bir, Derneğin mali durumunu gösteren sayım özetini Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna verir.
h)Saymanlık işlerinde görevlendirilen dernek çalışanını denetler.
I)Dernek gelirinin toplanmasını izler ve yapılacak harcamalara ilişkin paraları öder.
I)İktisadi İşletme ile ilgili hesapları denetler, buna ilişkin raporları da altı ayda bir Yönetim Kurulu’na sunar.

MADDE 26
SÜRE:

Yönetim Kurulu iki yıl süre ile görev yapar. Yönetim Kurulu başkanları, arka arkaya ya da değişik dönemlerde toplam iki dönemden fazla başkanlık yapamaz. Diğer görevlerdeki üyeler ise her dönem tekrar aday olabilirler.

MADDE 27
DERNEK ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESI:

Derneğin çalışmaları, dernek organlarınca, Yönetim Kurulu tarafından Tüzük ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan sürekli ya da geçici Bilimsel Kurullar, Çalışma Grupları, Özerk Birimlerce ve/veya mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre atanan dernek üye ve çalışanlarınca yürütülür.

Bilimsel Kurulların, Çalışma Gruplarının, Özerk Birimlerin oluşturulması ve dernek üye çalışanlarının atanması, ve birimler ile dernek çalışanlarının görevleri, yetkileri ve ilgili diğer konular Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönergelerle belirlenir.

Mevzuat hükümleri ve Tüzük gereği bir dernek organına verilen ve devredilemez görev ve yetkiler Bilimsel Kurullara, Çalışma Gruplarına, Özerk Birimlere ve dernek çalışanlarına dahi devredilemez.

Bilimsel Kurullar, Çalışma Grupları, Özerk Birimler ve dernek çalışanlarının eşgüdümü bilimsel yayınlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi aracılığıyla sağlanır.

Genel Sekreter, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Çalışma Grupları, Özerk Birimler ve Genel Sekreterin de aralarında bulunduğu çalışanlar, iş ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

A-BILIMSEL KURULLAR:

Bilimsel Kurullar, ulusal ve uluslararası platformlarda tıbbın göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım alnında gelişmeye başlayan branşlaşmalara eşgüdüm sağlamak, bu dallarda çalışanları bir araya toplamak ve bilimsel etkinlikler düzenlemek amacıyla gerekli şartlarda Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilen bilimsel danışma organları olup, her hangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur.

a) Bilimsel Kurullar, Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen ve o dalda çalışmaları bilinen en az 3 kişi tarafından kurulur. Bu kurucu heyet aralarında başkan, 2. başkan ve sekreter olarak görev bölümü yapar, takiben en kısa sürede o dalda çalışanları belirleyerek faaliyetlerine başlar
b) Bilimsel Kurulların kurucu heyeti, her iki yılda bir yapılan GKDAYB Derneği Merkez Genel Kurulu sonucu oluşan Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir
c) Bilimsel Kurullar, dallarında Derneğin bilimsel danışmanı olarak görev yaparlar. GKDAYB Derneği Kongresi içinde ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir takvim doğrultusunda bilimsel etkinliklerde bulunurlar
d) Dalıyla ilgili alanda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, aynı dal kuruluşları ile ilişki kurar, üyelerine ve Yönetim Kurulu’na bu bilgileri iletir. Temsil ettiği dal ile ilgili uluslararası kuruluşa GKDAYB Derneği Yönetim Kurulu’nun onayı ile üye olabilir.
e) Kongre ve diğer bilimsel etkinliklerde, Bilimsel Kurullar Üst Kuruluna dalıyla ilgili olarak öneriler götürür, konu ve konuşmacı önerir.
f) Bilimsel Kurullar derneğin her yıl düzenlediği Ulusal Kongre ve Sempozyumların yapılacağı yer ve Bilimsel kurullarının seçimi için gerekli duyuruları yapmak, bunlarla ilgili başvuru koşullarını belirlemek, başvuruları Yönetim Kuruluna sunmak,Yönetim Kurulu ile görevlendirilen kişiler arasındaki iletişimi sağlamak, bu faaliyetleri her aşamada Yönetim Kurulu adına denetlemekle yükümlüdür. Bu konuda hazırlanan Bilimsel Toplantı Yönergesini düzenler ve günceller.
g) Ulusal toplantıların bilimsel anlamdaki sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda yöntem geliştirir.
h) Ulusal Toplantıların bilimsel kurullarında ve programlarında GKDAYB Derneği Bilimsel Çalışma Gruplarının yer almasını sağlar ve denetler.
ı) Kamuoyunun tıbbın göğüs kalp damar anestezisi ve yoğun bakımı ve bunun yan dalları ile ilgili konularda doğru bilgilenmesini sağlamak için (gerekirse diğer dernekler ile işbirliği yaparak) toplantılar ve kurslar düzenler.
i) Uzmanlık sonrası eğitimi geliştirmek için çalışmalar yapar.
k) İstifa, ölüm ve emeklilik hallerinde boşalan Bilimsel Kurul üyelikleri atamaları, ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.
l) Altı (6) aylık sürelerle çalışma raporlarını Yönetim Kurulu’na sunar.

B- ÇALIŞMA GRUPLARI:

Çalışma Grupları, derneğin çalışma alanı içine giren konularda Yönetim Kurulu’nun danışmanı olarak, özellikle geleceğe yönelik projelerin ve politikaların tespiti amacı ile araştırmalar yapar, öneriler, raporlar hazırlar ve bunları Yönetim Kurulu’na sunar. Çalışma Gruplarının her hangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur. Gerektiğinde, çalışma grubu başkanı ve/veya başkanları önerilerinin ve raporlarının tartışılması sırasında Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar.
a) Çalışma grupları, en az 3 kişi olmak üzere yeterli sayıda dernek üyeleri ve gerektiğinde diğer meslek gruplarından en fazla bir temsilcinin katılımı ile oluşur.
b) Çalışma Grubu başkanları, Yönetim Kurulu’nca seçilir. Grup üyelerini seçilen başkan belirler ve DERNEK Yönetim Kurulu onayına sunar.
c) İstifa, ölüm ve emeklilik hallerinde boşalan grup üyelikleri atamaları, ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.
d) Seçimle yenilenen Yönetim Kurulu, Çalışma Grubu başkan ve üyelerini yeniden oluşturabilir,
e) Alanı ile ilgili konularda ülke genelinde veya bölgesel çok merkezli araştırmalar planlamak ve gerçekleştirmek, uluslararası çok ülkeli, çok merkezli araştırmalara ülke olarak katılım sağlamak.
f) Gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçlarını ulusal ve/veya uluslararası kongrelerde sunmak ve ulusal veya uluslararası dergilerde Yönetim Kurulu onayı ile yayınlamak. Çalışma grupları yurt içi bildirilerini DERNEK Ulusal Kongrelerinde sunmak ve yurt içi yayınlarını DERNEK yayın organı olan GKDAYB Derneği Dergisinde yapmakla yükümlüdürler. Bu yayınlar için derginin yayın kuralları aynen geçerlidir.
g) Alanı ile ilgili bilgi toplamak, veri tabanı oluşturmak, üyeler arasında bilgi alışverişini sağlamak ve gerektiğinde DERNEĞİN kurul ve diğer çalışma gruplarına bilgi ve veri sunmak.
h) Alanına giren konularda bilimsel ve klinik uygulama standartlarını saptamak, bunları içeren kılavuzlar hazırlanmak ve sağlık politikalarının oluşturulması için DERNEK Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
ı) Konusu ile ilgili meslek içi eğitime ve toplum sağlığını korumaya yönelik kitap, broşür ve görsel eğitim materyalleri hazırlamak.
i) Ulusal Kongre, Sempozyum ve diğer toplantılarının bilimsel programlarına katkıda bulunmak, bu toplantılarda DERNEK Yönetim Kurulu ve organizasyon komitesi ile ortaklaşa hareket ederek alanı ile ilgili bir veya daha fazla oturum veya kurs düzenlemek.
l) DERNEK Yönetim Kurulunun onayını almak ve DERNEK adına yürütmek koşuluyla diğer dernek ve kurumlarla ortak çalışmalar yapmak.
m) Çalışma grupları, gerektiğinde belirli alt konularda ayrıntılı değerlendirme ve çalışma yapmak üzere Yönetim Kurulunun onayı ile alt inceleme grupları kurabilirler. Bu şekilde kurulan alt inceleme gruplarına Çalışma Grubu Yürütme Kurulundan bir üyenin başkanlık etmesi esastır.


MADDE 28
DENETIM KURULU:

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından derneğin tüm faaliyetlerini kontrol etmek üzere gizli oyla üç asil, üç yedek üye olarak seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

a) Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun, İktisadi İşletmenin iş ve işlemlerini ve Dernek çalışmalarının tüzükte belirlenen amaçlara uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.
b) Denetim Kurulu, derneğin hesaplarını en az her altı ayda bir kez denetler.
c) Denetim Kurulu derneğin hesap işlerinde gördükleri aksaklıkları ya da dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini ve eleştirilerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak verebilecekleri gibi, gerekli olan durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına da katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler.
d) Denetim Kurulu her dönem sonunda Genel Kurula, derneğin çalışmaları konusunda rapor verir.
e) Denetim Kurulu gerek gördüğü taktirde Genel Kurulunu toplantıya çağırır.
f) Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Genel kurulu veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

BÖLÜM 5

MADDE 29

MALİ KAYITLAR:
a)DERNEĞİN GELİRLERİ, GELIR GIDER KAYITLARI VE PARASAL IŞLEMLER:

a.1)-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Derneğin geliri; üyelerden alınan aidatlar, bağışlar, düzenlenen bilimsel ve sosyal toplantılardan, yayınlardan, varsa malvarlığından elde ettiği gelirler ve iktisadi işletmesinden elde edilen gelirler, banka faizleri ve devlet tarafından derneklere sağlanan mali desteklerden sağlanır.

Derneğin parası, Yönetim Kurulu’nun kararıyla milli bankalara Dernek adına açılan cari hesaba/hesaplara yatırılır. Devlet teminatı olmayan tahvil veya benzeri gibi yerlere hiçbir nedenle para yatırılamaz

Bankalardan para, Başkan ve veznedar veya Yönetim Kurulu’nun yetkili kıldığı yönetim kurulu üyelerinden ikisinden birinin imzasıyla çekilir. Bunun için, Derneğin parasının bulunduğu bankalara, her seçimden sonra imza sirküleri gönderilir.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliğinin Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.


a.2)- Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


a.3)-Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”


a.4)-Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


a.5)-Aidatlar;

Derneğin asil üyeleri, ilk kayıt olduklarında ve yıllık aidat olarak, iki yılda bir genel kurul tarafından belirlenen aidatı verirler.
1) Üyelik aidatını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerin üyeliği sona erer . Tekrar üyeliğe başvurduklarında, eski borçlarına yasal faiz eklenerek ödemeleri talep edilir.
2) O yıl aidatını ödemeyen üye seçim olduğu takdirde Merkez Genel Kurul toplantılarına katılamaz. Derneğin herhangi bir organına seçilirse, bunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde borcunu tamamen ödemediği takdirde aldığı görevden istifa etmiş sayılır.
3) DERNEK dergisine abone olmak, yıllık aidatı ödemiş sayılmayı gerektirmez.

b)DERNEĞIN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERI VE TUTULACAK DEFTERLER;

Dernekte, bilanço esasına göre defter tutulur. DERNEK İktisadi İşletmesi’nin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defterleri tutulur.


b.1- Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.


b.2- Tutulacak Defterler:

Dernekte, bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

b.3- Defterlerin Tasdiki:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.


c) GELIR TABLOSU VE BILANÇO DÜZENLENMESI;

Bilanço esasına göre tutulan defterlerle ilgili olarak yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

d) BEYANNAME VERILMESI; Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

e) DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
Dernek herhangi bir nedenle, hiçbir şekilde borçlanma yapamaz.

MADDE 30
AMBLEM-MADALYON ve YARDIMLAŞMA
a) Dernek Yönetim Kurulu'nun saptadığı amblem, derneğin yazışma ve yayınlarında kullanılır,
b) Dernek üyelerine üyelik diploması, kimlik kart ve gereğinde rozet verilir. Aidatı ödenen yıl ve devreye ait üyelere yetki kartı verilir.
c) Olağanüstü değerler, periyodik uzun hizmet yıllarını idrak edenler ve emekliler ile, tıbbi, ilmi, ulusal ve evrensel büyük hizmet yapanlar onurlarına, şölen ve törenler tertip edilebilir ve ayrıca özel anı hediyeleri verilebilir.
d) Yardım gereğinde, muhtaç olan üyelere imkanlar dahilinde maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışma tertip edilip, sağlanabilir.


MADDE 31

TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI:

Derneğin ana tüzüğünün değiştirilmesi için Yönetim Kurulunun veya asil üyelerden en az beşte birinin müşterek imza ile talepte bulunmaları gerekir. Yönetim Kurulu en az bir ay içinde bu talep karşısında karar verir. Eğer bu talebi uygun görürse, hangi amaç için olduğunu bildirerek Merkez Genel Kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu değişiklik teklifini uygun bulmazsa, talebi yapan üyelere bunu yazılı olarak bildirir. Ancak, üyeler bu taleplerinde ısrar ederlerse, Merkez Yönetim Kurulu toplanıp onların kararına uymak zorundadır. Ana Tüzük üzerinde yapılacak değişiklikler, ancak DERNEK Genel Kurul üye mevcudunun üçte iki oy çoğunluğu ile kabul edilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


MADDE 32
FESİH VE TASFİYE:

Derneğin feshi, Dernekler Kanunu’nda belirtilen fesih hallerinin dışında, DERNEK Genel Kurulu’nun 2/3 üye sayısı ile yapacağı toplantıda, 2/3 çoğunluk kararı ile alınabilir. İlk toplantıda 2/3 üye sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda karar alınması için katılanların 2/3 olumlu oyu gereklidir. Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren Genel Kurulu dernek mallarını, parasını ve alacaklarını amacına uygun bir başka meslek kuruluşuna devreder. Genel Kurulu’nca bir karar alınmamışsa derneğin para, mal ve hakları hazineye intikal eder. Fesih kararı, Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşturularak komisyonca yapılacaktır. Para ve gayrimenkuller ve demirbaşta görünen malzemeler tüzüğünde belirtilen şekilde devri yapılır. Banka hesapları kapatılır. Dernek tarafından tutulan defterler ile kullanılan ve kullanılmayan Alındı Belgeleri son dönem yönetim kurulu sekreterine 5 yıl süreyle saklaması için zimmet karşılığı teslim edilir. Dernek tasfiye işlemlerini en çok 3 ay içinde tamamlayıp, 7 gün içinde dernekler Birimlerine teslim edecektir.


MADDE 33
Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili Dernekler Kanunu ile çıkmış ve çıkacak yönetmelik hükümleri uygulanır.


MADDE 34
İşbu tüzük genel kurulda görüşülüp karara bağlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 1: Halen Yönetim Kurulunda görev yapmakta olan Prof.Dr. Suna GÖREN, 2014 de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2016-2018 dönemi için seçilmiş başkan olup,bu seçimde oy pusulasında Başkan olarak oylaması yapılacak,diğer üyelerin ise yeni tüzük hükümlerine göre seçimi yapılacaktır.BAŞKAN
Suna GÖREN


BAŞKAN YARDIMCISI
Nursel ŞAHİNGENEL SEKRETER
Elif Başağan MOĞOL

ÜYE
Nüzhet Mert ŞENTÜRKÜYE

Deniz KARAKAYAÜYE
Seden KOCABAŞ
TOP