Sözlü Sunu Yarışmasında Ödül Kazananlar Açıklandı

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASINDA ÖDÜL KAZANANLAR:

BİRİNCİ
İmge Özdemir
Kardiyak Cerrahi Geçiren Hastalarda Özefageal Doppler Kılavuzluğunda Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Akut Böbrek Yetmezliği Gelişimine Etkisi

İKİNCİ
Semanur Savaşer
Toraks Cerrahisinde Nabız Değişkenlik İndexi(Pleth Variability İndex:PVI)'ne Göre  İntraoperatif  Sıvı Yönetiminin, Hemodinami ve Doku Oksijenizasyonu Üzerine Etkileri

ÜÇÜNCÜ
Pınar Karaca Baysal
Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi Sonrası Yapılan Deksmedetomidin ve Midazolam Sedasyonunun Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Etkisi

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü
GKDA 2022
Kayıt - Konaklama - Transfer - Kurs

İkincilik Ödülü 
GKDA 2022
Kayıt - Konaklama - Kurs

Üçüncülük Ödülü
GKDA 2022
Kayıt - Konaklama

TOP