28. Ulusal Kongresi - Sözlü Sunu Yarışmasında Ödül Kazananlar Açıklandı


28. Ulusal Kongresi - Sözlü Sunu Yarışmasında Ödül Kazananlar Açıklandı.


Yarışmayı kazananlar:

1. Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği / Lenfosit Oranı : Açık Kalp Cerrahisinde Erken Morbidite Belirteci Olabilir Mi? -  Seda Kurtbeyoğlu

2 Kardiyopulmoner Baypas İle Koroner Arter Baypas Greftleme Operasyonlarında Sevofluran Ve Propofolün İntraoküler Basınç Değişiklikleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması - Zeynep Yasemin Yılmaz

3. Açık Kalp Cerrahisinde Ultrason Eşliğinde Bilateral Erektör Spina Plan Bloku Ve Torasik Epidural Analjezi’nin Karşılaştırılması: Öncül Çalışma Sonuçlarımız - Ebru Çanakçı


Ödüller:

  1. GKDA 2023 KAYIT + KONAKLAMA
  2. GKDA 2023 KAYIT + KURS
  3. GKDA 2023 KAYIT
TOP