GKDA - Kardiyotorasik Anestezi YarışmaMeslektaşlarımızdan gelen istek üzerine Çok Merkezli Gözlemsel Çalışma Yarışmasının başvuru tarihi 20 Ekim 2023'e ertelenmiştir.

Değerli meslektaşlarımız,

Derneğimiz çatısı altında, “kardiyotorasik” anestezi konusunda çok katılımlı, geniş denek sayısına ulaşacak çok merkezli gözlemsel çalışma yapmayı planlıyoruz. Bu konuda olanaklarımızı en verimli şekilde kullanabilmek için bir yarışma düzenlemek istiyoruz. Kazanan çalışmaya istatistik ve veritabanı desteği verilecektir.

Bu yarışmaya katılacak araştırmacıların güncel literatür eşliğinde, bu konudaki çalışmanın neden gerekli ve önemli olduğunu açıklaması beklenmektedir.

Başvuracak adayların kısa özgeçmiş (iki sayfayı aşmayacak şekilde)  yer almalıdır.

Başvurulan çalışmanın içeriği ayrıntılı olarak belgelenmelidir. Çalışmanın amacı sağlam bir hipotezle veya hedeflerle birlikte tanımlanmalıdır. Birincil ve ikincil çıktılarla, amaç ve hedeflere uygun takip parametreleri (ölçüm veya gözlemler) belirlenmiş olmalıdır. Çalışmaya alınacak hasta sayısı güç analizi ile hesaplanmalıdır. 

Başvuru sahibi GKDAYB Derneği üyesi olmalıdır.

Başvuruların 1 Eylül-22 Eylül 2023 arasında gkdadernek@gmail.com gönderilmesi rica olunur.

Kazanan kongrede açıklanacaktır.

 

TOP