Cerrahi Sonrası Ağrı ve Opioid Kullanımı - Pain and Opioids after Surgery Study-PANDOS

Saygıdeğer GKDAYBD Üyeleri,


PANDOS, Birleşik Krallık merkezli “Cerrahi Sonrası Ağrı ve Opioid Kullanımı (Pain and Opioids after Surgery Study-PANDOS)” isimli uluslararası, prospektif, gözlemsel kohort çalışmasıdır. Baş araştırmacı Aberdeen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Patrice Forget, yerel baş araştırmacı ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Başak Ceyda Meço’dur.
Bu çalışmanın amacı, ameliyattan sonra akut ve kalıcı ağrının yönetimini iyileştirmeyi ve bunun opioid krizi üzerinde bir etkisi olup olmayacağını değerlendirmektir.
Bir haftalık bir süre içinde ("çalışma haftası" olarak belirlenen), Birleşik Krallık ve Avrupa'da mümkün olduğu kadar çok hastanede ameliyat olan tüm yetişkin hastalardan veri toplanacaktır.
Belirlenen çalışma haftasında, hem bir cerrahın hem de bir anestezistin dahil olduğu, ameliyattan sonra bir gece hastanede kalış süresi planlanan ve herhangi bir ameliyat geçiren, aydınlatılmış onam verebilen yetişkin hastalar çalışmaya dahil edilecektir.
ASA derecesi V veya VI olanlar, çalışmaya katılmayı reddedenler, anketlerin anlaşılamadığı veya herhangi bir nedenle takibin tamamlanamadığı, onam veremeyen hastalar çalışmaya dahil edilmeyecektir.

Çalışma süresince preoperatif, operasyon günü, postoperatif 1.hafta, 3.ay ve 12.ayda veri toplanacaktır:

 • Katılımcılara, preoperatif dönemde EQ-5D-5L, BPI-SF, DN2 skalaları ile ‘Başlangıç Anketi’ yapılacaktır. Başlangıçta ‘Başlangıç Vaka Raporlama Formu’ ile ASA derecelendirmesi, opioid kullanımı ve ICD-11’e göre ağrı teşhisi yapılacaktır.

 • Cerrahi sonrası ‘Ameliyata Yönelik Vaka Rapor Formu’ ile anestezi yöntemi, opioid kullanımı ve cerrahi prosedürün kategorisi kaydedilecektir.

 • Ameliyattan bir hafta sonra (veya bir hafta içerisinde taburcu olursa, taburculukta) ‘Taburcu Vaka Formu’ ile postoperatif dönemde analjezik kullanımı, postoperatif komplikasyon gelişip gelişmediği ve Clavien- Dindo sınıflandırmasına göre şiddeti belirlenecektir. Ek olarak ameliyattan bir hafta sonra katılımcılardan EQ-5D-5L, BPI-SF ve DN2'yi tamamlamaları istenecektir.

 • Ameliyattan üç ay sonra EQ-5D-5L, BPI-SF ve DN2 anketleri yapılacak ve ağrı hafifletmeye yönelik aldığı analjezikler sorgulanacaktır.

 • Ameliyattan yaklaşık 12 ay sonra katılımcılardan EQ-5D-5L, BPI-SF ve DN2'yi doldurmaları istenecektir. Ayrıca ağrı hafifletimi ile ilgili soruları tamamlamaları ve ilaçların kötüye kullanımı hakkında bilgi toplamayı amaçlayan ‘İlaç Kötüye Kullanım Tarama Testini’ (DAST-10) tamamlamaları istenecektir.

  Merkez seçim kriterleri, belirlenen "çalışma haftasında" en az 20 uygun hastanın ameliyat olmasıdır. Birleşik Krallık veya Avrupa'da bu kriterleri karşılayan ilgili tüm hastaneler çalışmaya dahil edilme fırsatına sahip olacaktır.

  Çalışma, ‘İyi Kinik Uygulamalar’ (GCP) kılavuzuna uygun olarak yürütülecektir. Aydınlatılmış onam alan kişiler ‘İyi Klinik Uygulamalar’ veya eşdeğeri bir eğitime sahip olmalıdırlar. Çeşitli uluslararası kurumların web sitelerinden, online eğitime katılarak bu sertifikayı edinebilirler (Örn. https://gcp.nidatraining.org/ - Sadece bir öneridir lütfen detaylarını inceleyiniz).
   

Çalışmanın detaylarına ulaşmak için tıklayınız

Saygılarımızla,

GKDAYBD Yönetim Kurulu

TOP