joomla social share buttons

2014 Beyanname ve Mali Tablolar

01.Haziran.2012 tarih 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, yıllık geliri 500.000.-TL’nı aşıp aşmadığına bakılmaksızın kamu yararına çalışma statüsü bulunan derneklere bilanço usulü defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. (Yürürlük tarihi : 01.06.2012)


Ayrıca Yönetmeliğin Beyanname Verme Yükümlülüğü başlıklı 83. maddesine yapılan ekleme ile bilanço usulü defter tutan derneklere beyannamelerinde belirtilen mali bilgileri ve gerekli görülen diğer bilgileri Daire Başkanlığının ve derneğin internet sayfasında yayınlama zorunluluğu getirilmiştir. (Yürürlük Tarihi : 01/05/2013)

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği   2014 Yılı Beyannamesi ve mali tablolarına aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

2014 Yılı Dernek Beyannamesi

2014 İktisadi İşletmesi ayrıntılı bilançosu

2014 İktisadi İşletmesi  ayrıntılı gelir  tablosu