joomla social share buttons

23. Ulusal Kongre Sunumları

Göğüs-Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 23. Ulusal Kongresi’nde yapılan


Sunumların bir bölümüne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. (Kongrede sunumu yapılan ancak web sitemizde olmayan sunumların paylaşılmasına izin verilmemiştir)

Uzmanlık Sonrası Eğitim Kardiyovasküler Anestezide Nasıl Olmalı?- Dr. Z. Zuhal Aykaç

Kardiyak Cerrahide Anestezik Ajan Seçimi İnhalasyon / İntravenöz-Dr. Elif Başağan Moğol

Kardiyojenik Şok: Tanımlar ve Sınıflandırmalar-Dr. Tolga Sinan Güvenç

Kardiyojenik şokta Farmakolojik yönetimdeki değişiklikler-Dr. Zerrin Sungur

Kalp cerrahisinde antifibrinolitik ajanların rutin kullanımı-Dr. Ferdi Menda

Kardiyak Cerrahide Antifibrinolitik Kullanımı-Rutin Kullanılmamalı-Dr.Zeliha Özer

Preoperatif Anemi: Tanı Mı? Tedavi Edilebilir Sonuç Mu? Dr. Mehmet İ. Büget

Kanamamak için Fibrinojen kullanalım mı?-Dr. Onat Bermede

Kan kaybetmemek için bir bedel ödemeye değer mi?-Dr. Bahar Aydınlı

İntraoperatif Anemiye Maksimum Toleransın Sağlanmasında Serebral Monitörizasyonun Yeri-Prof. Dr. Fevzi Toraman

Antiplatelet Kullanan Hasta-Dr.Mehmet Tuğrul

Difficult Airway in Thoracic Surgery-Mohamed El Tahan, MD

Toraks cerrahisinde Postoperatif morbiditeyi önleyici yaklaşımlar-Dr.Davud Yapıcı

Postoperatif Yoğun Bakımda Akut Böbrek Yetmezliği-Dr.Esra Yüksel

Postoperatif Yoğun Bakımda Atriyal Fibrilasyon-Dr. Murat Aksun

Kardiyak Cerrahide Akciğer Koruyucu Ventilasyon-Dr. Suna Gören

Postoperatif Yoğun Bakımda solunum yetmezliği-Doç. Dr. Dilek Kazancı

Kalp ve göğüs cerrahisi anestezisi sırasında mekanik ventilasyon-Mert Şentürk

Perioperative Haemodynamic Goals in Paediatric Cardiac Surgery-Mohamed R. El-Tahan, M.D.

Pediyatrik Kardiyak Cerrahide Sıvı ve Transfüzyon Yönetimi Sorunlar ve Çözümler-Dr.Ayda Türköz

Pediyatrik KVC’de Uzamış Yoğun Bakım Süreci-Dr. Nurgül Yurtseven

Kardiyovasküler Cerrahide Sıvı Yönetimi Kardiyopulmoner Baypasta Yaklaşım-Dr. Zeliha Tuncel