23. Ulusal Kongre üçüncü gün

aşağıdaki program çerçevesinde yapılan oturumların tamamlanmasının ardından sona erdi.

3. GÜN FOTOĞRAFLARINA ULAŞMAK İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

27 Mayıs 2017, Cumartesi
            
08:30 – 09:30      SABAH TOPLANTILARI: Olgularla probleme dayalı öğrenme ***
 
       GEBEDE KARDİYAK CERRAHİ     SALON 1
       Oturum Başkanları: Deniz Karakaya; Tülay Şahin     
 
       KARDİYAK DEBİ MONİTORİZASYONU     SALON 2
       Oturum Başkanları: Nihan Yapıcı;  Senem Koruk     
 
       KPB YÖNETİMİNDE GELİŞMELER     SALON 3
       Oturum Başkanları: Bilge Çelebioğlu; Aslı Dönmez     
 
09:30 – 11:00      PANEL - 3 : Toraks cerrahisinde     
       Oturum Başkanları: Sacide Demiralp;  Fatma Nur Kaya     
 
      - Antiplatelet kullanan hasta     Mehmet Tuğrul
      - Zor havayolu       Mohammed El-Tahan
      - Alt havayolu travmaları ve sonuçları     M. Kemal Arslantaş
      - Postoperatif morbiditeyi önleyici yaklaşımlar     Davud Yapıcı
 
11:00 – 11:30      KAHVE ARASI     
 
11:30 – 12:45      PANEL – 4 : Postoperatif yoğun bakımda     
       Oturum Başkanları: Hüseyin Öz; İsmail Cinel     
 
      - Akut renal yetmezlik     Esra Yüksel
      - Atriyal fibrilasyon     Murat Aksun
      - Solunum yetmezliği     Dilek Kazancı
 
12:45 – 14:00      ÖĞLE YEMEĞİ     
 
14:00 – 15:00      KONFERANS - 2 : Kardiyak cerrahi sırasında mekanik ventilasyon
       Oturum Başkanları: Mert Şentürk; Suna Gören     
 
      - Mechanical ventilation during cardiac surgery     Goran Hedenstierna
            
15:00 – 16:15      PANEL – 5 : Pediyatrik kardiyak cerrahide sorunlar ve çözümler
       Oturum Başkanları: Meral Kanbak; Emre Çamcı     
 
      - Peroperatif hemodinamik hedefler ve KPB’da yaklaşım     Mohammed El-Tahan
      - Sıvı yönetimi ve transfüzyon     Ayda Türköz
      - Uzamış YB süreci     Nurgül Yurtseven
 
16:15 – 16:45      KAHVE ARASI     
 
16:45 – 18:00      PANEL – 6  : Kardiyovasküler cerrahide sıvı yönetimi     
       Oturum Başkanları: Tayfun Güler; Ayşegül Özgök     
 
      - Sıvı yanıtlılığının değerlendirilmesi     Ümit Karadeniz
      - Sıvı seçimi: Kristaloid, kolloid, albümin     Alper Kararmaz
      - KPB’da yaklaşım     Zeliha Tuncel