joomla social share buttons

Olgularla probleme dayalı öğrenme

Sayın GKDA ve YBD üyeleri,


Bu yıl kongremizde 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü 08:30 – 09:30’da ‘SABAH TOPLANTILARI: Olgularla probleme dayalı öğrenme’ yer almaktadır. Bu ana başlık altındaki toplantılarda üç konu ayrıntılı olarak, konusunda uzman konuşmacılar tarafından interaktif bir uygulama ile irdelenecektir. Dinamik ve kalıcı bilgilenmeyi hedeflediğimiz bu toplantılara katılım ücretsiz olmakla birlikte 30 kişi ile sınırlıdır. Bu nedenle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için en kısa sürede kayıt yaptırmanız gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

23. Ulusal Kongremizde buluşmak dileğiyle…

GKDA ve YBD YK adına
Prof. Dr. Suna Gören