• Cumhuriyet Bayramımız

  Cumhuriyet Bayramımız

  Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.

  Tıklayın

 • Dünya Anestezi Günü

  Dünya Anestezi Günü

  16 Ekim 1846 tarihindeki ilk başarılı anestezi uygulamasını saygıyla anıyoruz.

  Tıklayın

 • Kritik Durumlarda Monitarizasyon ve Sıvı Tedavisi Laboratuvar Çalıştayı

  Kritik Durumlarda Monitarizasyon ve Sıvı Tedavisi Laboratuvar Çalıştayı

  8– 9 Aralık 2017 tarihlerinde  İstanbul Acıbadem Üniversitesi  Kerem Aydınlar Kampüsü CASE Laboratuvarında 

  Tıklayın

 • SMART COURSE on Mechanical Ventilation

  SMART COURSE on Mechanical Ventilation

  SMART COURSE on Mechanical Ventilation” - Milan - Italy - November 9/10, 2017

  Tıklayın

 • Eylül 2017/September 2017

  Eylül 2017/September 2017

  Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Eylül  2017 sayısı yayınlandı.

  Tıklayın

Mart 2017/March 2017

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Mart 2017 sayısı yayınlandı. PDF formatında web sayfamız üzerinden aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Mart 2017

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society March 2017

Derleme / Review

Anesteziyolog Bakış Açısından Atriya Fibrilasyon
Anahtar kelimeler: atriyal fibrilasyon, anestezi, antikoagülasyon

Atrial Fibrillation from Anesthesiologist’s Perspective

Keywords: atrial fibrillation, anesthesia, anticoagulation

H. KARAKAYA KABUKÇU, N. ŞAHİN, T. AYDOĞDU TİTİZ ...........................1-7

Klinik Çalışmalar / Clinical Investigations

Açık Kalp Cerrahisinde Kapak ve Koroner Ameliyatlarında Serebral Oksijenasyon Monitörizasyonu
Anahtar kelimeler: kardiyak anestezi, koroner arter baypas greft cerrahisi, kapak cerrahisi, near infrared spektroskopi, serebral oksijenasyon

Monitorisation of Cerebral Oxygenation of Cardiac Surgeries with and Without Cardiotomy
Keywords: cardiac anesthesia, coronary artery bypass graft surgery, valvular surgery, near infrared spectroscopy, cerebral oxygenation

G. GAZİOĞLU TÜRKYILMAZ, Ü. KARADENİZ, Z. A. DEMİR, P. KEMERCİ, R. KOÇULU, M. BİNDAL, A. ERTÜRK, A. ÖZGÖK .................8-14

Vasküler Port: Retrospektif Değerlendirme
Anahtar kelimeler: venöz port, kanser hastaları,port komplikasyonları

Vascular Port: A Retrospective Evaluation
Keywords: venous port, cancer patients, port complications

S. AKDEMİR, Ö. F. ŞAHİN, Y. AKSOY, A. KAYDU, C. K. KAÇAR ...................15-19

Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Hipoperfüzyon İzleminde Serebral Oksemetre (Fore-Sight) Kullanımı
Anahtar kelimeler: pediyatrik kalp cerrahisi, serebral oksijen satürasyonu, fore-sight

The Use of Cerebral Oximetry (Fore-Sight) in the Follow-up Hypoperfusion in Pediatric Cardiac Surgery
Keywords: pediatric cardiac anesthesia, cerebral oxygen saturation, fore-sight

F. UKİL IŞILDAK, F. İZGİ COŞKUN, T. KUDSİOĞLU, Z. TUNCEL, S. KARABULUT, B. HARMANDAR, N. YAPICI, Z. AYKAÇ ..............................20-25

Olgu Sunumu / Case Report

Asendan Aort Anevrizmalı Hastada Greft İnterpozisyonu Sonrası Gelişen TRALI ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Deneyimi
Anahtar kelimeler: kan elemanları transfüzyonu; aort anevrizması

Noninvasive-Mechanical Ventilation Experience of Transfusion Related Acute Lung Injury (TRALI) Developed Following Supracoronary Graft Interposition in a Patient with Ascending Aortic Aneurysm
Keywords: blood component transfusion, aortic aneurysm, pulmonary edema

H. ÖZMEN, B. AYDINLI, A. GÜL, Ö. VEZİR, N. KÖSE............................26-31

Editöre Mektup / Letter of the Editor

Karotis Endarterektomilerinde Servikal Pleksus Bloğu

Cervical Plexus Block for Carotid Endarterectomy

Ramazan Özgür Keleş....32-33