joomla social share buttons

Çok Merkezli Çalışma

Torasik Cerrahi Anestezisinde Uluslararası Çok Merkezli Çalışma


Avrupa’da birçok merkezin dahil olduğu “ PROtective ventilation with high versus low PEEP during one-lung ventilation for THORacic surgery-PROTHOR: A randomized controlled trial” isimli çalışma başlamıştır.

Çalışmaya, torasik cerrahi yapılan ve “tek akciğer ventilasyonu” uygulanan tüm hastalar iki gruba ayrılarak alınmaktadır. Her iki grupta uygulanması istenen ventilasyon yöntemleri, her merkezde uygulanabilecek anestezi stratejileridir. Randomizasyon, internet üzerinden yapılacaktır.
Çalışmanın uluslararası Etik Kurul onamı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan alınmıştır. Çalışmaya dahil olmak isteyen merkezler ve sorumlu araştırmacılar ile ilgili bilgiler, bu izin belgesine eklenecektir.

Sorumlu araştırmacılığını İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Nüzhet Mert Şentürk’ün üstlendiği, ulusal koordinatörün ise Doç. Dr. Mukadder Orhan Sungur olduğu bu çalışmaya dahil olmak isteyen merkezler için irtibat adresleri şöyledir:

Prof. Dr. Nüzhet Mert Şentürk (Prime Investigator)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doç. Dr. Mukadder Orhan Sungur (National Coordinator)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Emre Sertaç Bingül
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.