joomla social share buttons

Eylül 2016/September 2016

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Eylül 2016 sayısı yayınlandı.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Eylül 2016

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society September 2016

Klinik Çalışmalar / Clinical Investigations

Karotis Endarterektomi Operasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Anahtar kelimeler: karotis indarterektomi, servikal pleksus bloğu, serebral oksimetri
Retrospective Evaluation of Carotid Endarterectomy Operations
Keywords: carotid endarterectomy, cervical plexus blockage, serebral oximetry
M. AKSUN, S. YAZMAN, N. KARAHAN, I. COŞKUN MUSAOĞLU,M. ÇİFTÇİ, F. ÖZKAN, Y. IŞIK, N. ARSLAN, A. GÜRBÜZ ....................93-98

On-pump Açık Kalp Cerrahisinde Priming Solüsyonu Olarak Kullanılan Kolloidler ve Kristaloidlerin Sıvı Dengesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Anahtar kelimeler: açık kalp cerrahisi, priming sıvıları, kristaloidler ve kolloidler
Comparison of the Effects of Colloid and Crystalloid Priming Solutions on the Fluid Balance in On-Pump Open Heart Surgery
Keywords: open heart surgery, priming fluids, crystalloids and colloids
T. HOŞTEN, N. TÜRKYILMAZ, S. CESUR, A. ARIKAN, H. BAYRAM, Ö. TOPBAŞ, M. SOLAK...........99-104

Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanlarında İş Stresi
Anahtar kelimeler: iş stresi, yoğun bakım çalışanları,hastane çalışanları
Occupational Stress of Health Personnel Who Work At the Intensive Care Department
Keywords: work stress, intensive care personnel,hospital workers
O. YARAR, R. MADASLI ...............................105-110

Kardiyak Cerrahide Karbondioksit İnsuflasyonu Uygulaması ve Sonuçlarımız
Anahtar kelimeler: karbondioksit insuflasyonu,kardiyak cerrahi, kardiyak anestezi
Carbondioxide Insufflation and Outcomes in Cardiac Surgery
Keywords: CO2 insufflation, cardiac surgery,cardiac anaesthesia
M. KOÇYİĞİT, A.Ü. GÜLLÜ, Ö.I. KOÇYİĞİT, Ş. ŞENAY, E. AKPEK,C. ALHAN ...........111-115

Patent Duktus Arteriosus Ligasyonu Yapılan Prematüre İnfantlarda Anestezi Sonuçlarımız
Anahtar kelimeler: patent duktus arteriozus ligasyonu, preterm infant, anestezi
Our Anesthetic Results in Preterm Infants Undergoing Patent Ductus Arteriosus Ligation
Keywords: patent ductus arteriosus ligation, anaesthesia, preterm infant
Z. ALICIKUŞ TUNCEL, F. İZGİ COŞKUN, T. KUDSİOĞLU, N. YAPICI, Z. GÖKKAYA, Y. ALTUNTAŞ, A.R. KARACI, Z. AYKAÇ ...................................116-120

Olgu Sunumları / Case Reports

Implantation of ECMO Instead of Left Ventricular Assist Device Because of Right Atrial Thrombus Detected by Intraoperative Transesophageal Echocardiography
Keywords: intraoperative transesophageal echocardiography, ECMO, dilated cardiomyopathy, left ventricule assist device
İntraoperatif TEE ile Tespit Edilen Sağ Atriyal Trombüs Nedeniyle Sol Ventrikül Destek Cihazı Yerine ECMO İmplantasyonu Yapılması
Anahtar kelimeler: intraoperatif transözofajgeal ekokardiografi, ECMO,dilate kardiyomiyopati,sol ventrikül destek cihazı
M.E. GÜRCÜ, A. ERKILINÇ, Ö.F. ŞAVLUK, F. GÜZELMERİÇ, D. CEVİRME, S. İZCİ.....................121-124

Editöre Mektuplar / Letter of the Editors

Serebral Oksijen Satürasyonu Monitörizasyonunun Rejyonel Doku Hipoksisini Tespit Etmedeki Yeri

Role of the Cerebral Oxygen Saturation Monitorization to Determine the Regional Tissue Hypoxia
Ü. SABUNCU, A. ÖZGÖK .............................................................125-127

Olgu Sunumları / Case Reports

Sturge-Weber Sendromlu Pediyatrik Hastada Anestezi Yönetimi, Hava Yolu Yönetiminde Farklı Bir Yaklaşım
Anahtar kelimeler: Sturge-Weber Sendromu, genel anestezi, hava yolu yönetimi
Anaesthetic Management of A Patient with Sturge-Weber Syndrome; Different Approach to Airway Management
Keywords: Sturge-Weber Syndrome, general anesthesia, airway management
S. AKBAŞ, A.S. ÖZKAN, N. POLAT, M. KADIOĞLU, M. DURMUŞ…….128-130

Yazarlara Bilgi ........................................................................ V-VIII