Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

b21.jpgGöğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneğinin 22.03.2008'de yapılan

olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilmiş, Yönetim Kurulumuz  ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Tülin Aydoğdu Titiz (Başkan)

Pof. Dr. Fatma Zekiye Aşkar (II.Başkan)

Prof.Dr. Emre Çamcı (II.Başkan)

Uz. Dr. Türkan Çoruh (Sekreter)

Doç.Dr.Füsun Bulutçu (Veznedar)

Prof.Dr.Hülya Erolçay (YK Üyesi)

Doç. Dr. Fevzi Toraman (YK Üyesi)