Genel Kurul İlanı


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,


Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.03.2018 Cumartesi günü saat 11:00’de Türk Yoğun Bakım Derneği Salonu adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde,  24.03.2018 Cumartesi günü saat 14:30’da aynı gündemle ve aynı adreste yapılacaktır.


Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.


Yönetim Kurulu

 

 

GENE KURUL GÜNDEMİ:

 

Açılış
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Genel Kurul’a divan başkanı ve üyelerinin seçilmesi
Açılış Konuşması
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulması
Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulması
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
Gelir-gider cetveli ve hesapların görüşülmesi
Yeni dönem tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
Üyelik aidat değişikliği yapılıp yapılmayacağının Genel Kurul görüş ve onayına sunulması
Dernek Tüzüğü’nde yapılması düşünülen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması
Yeni dönem (2018-2020) için Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu adaylarının belirlenmesi, adayların konuşması
Yeni dönem için Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
Sonuçların duyurulması
Dilek ve temenniler
Kapanış

 

   

  Değerli Üyelerimiz,

   

  - Üyelerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak ve oy vermek için, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan fotoğraflı, resmi nitelikte bir kimlik belgesini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Sürücü Belgesi veya Pasaport gibi) bulundurmaları gerekmektedir. Bu özellikleri taşımayan kimlik belgeleri ile oy kullanmak mümkün olmayacaktır.


  - Oylama işleminin başlangıç saati ve süresi Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.


  - Oylama öncesi Dernek Tüzüğünde Onur Kurulu oluşturulması için düşünülen değişiklikler beyan edildikten sonra oylanacaktır. Kabul edilmesi halinde, yeni tüzüğe göre Onur Kurulu’nu oluşturmak üzere Yönetim Kurulu’nun belirlediği adaylar arasından 3 asil ve 3 yedek üye seçilecektir.


  - 2016 – 2018 dönemi Yönetim kurulunda görev verilen “Seçilmiş Başkan”nın bu dönem içinde görevinin sonlanması nedeni ile 2018 – 2020 dönemi için hem Yönetim Kurulu Başkanı, hem de bir sonraki dönem için “Seçilmiş Başkan ” seçilerek belirlenecektir.