XXII. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi

 

 

 

 

EN İYİ POSTER BİRİNCİSİ

Koroner Arter Bypass Greft (KABG) Cerrahisinde Diyabetik Olan ve Olmayan Hastalardaki Renal Oksijen Saturasyon Değerleri ve Renal Fonksiyonların İlişkisi

Hazal Şeren, Ahmet Onat Bermede, Süheyla Karadağ, Çiğdem Evren Denker

 

 

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI BİRİNCİSİ

Dexmedetomidinin iyonize radyasyona bağlı oksidatif hasarı önlemedeki profilaktik etkileri

Di̇lek Kutani̇s, Engin Ertürk, Ahmet Beşir, Yücel Demirci, Selçuk Kayır, Ali Akdoğan, Birgül Vanizor Kural, Zümrüt Bahat, Emine Canyılmaz, Hanife Kara

 

 

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI İKİNCİSİ

Ekstrakorporeal Dolaşım Sırasındaki Perfüzyon Heterojenitesinin Laser Speckle Görüntüleme Sistemi İle Tespit Edilmesi

Halim Ulugöl, Melis Tosun, Uğur Aksu, Esin Erkek, Pınar Uysal, Murat Ökten, Fevzi Toraman

 

 

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI ÜÇÜNCÜSÜ

Tek Akciğer Ventilasyonunda Cohen Fleksitip Endobronşiyal Bloker Yerleştirilmesinde Fiberoptik Bronkoskop ve Kablosuz Video Endoskop Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Umut Kara, Mehmet Emin İnce, Gökhan Özkan, Serkan Şenkal, Tarık Purtuloğlu, Ali Sızlan