DÜZENLEME KURULU  
     
 
  Başkan
Prof. Dr. Nüzhet Mert Şentürk
     
             
    II. Başkan
Prof. Dr. Fevzi Toraman
    II. Başkan
Prof. Dr. Suna Gören
             
    Genel Sekreter
Doç. Dr. Zerrin Sungur
       
             
    Sayman
Doç. Dr. Kazım Karaaslan
       
             
    YK Üyesi
Doç. Dr. Engin Ertürk
    YK Üyesi
Doç. Dr. Ali Fuat Erdem