Açılış konuşması N.Mert Şentürk
Akıllı İlaç Kullanımında Düşük Akım Anestezisi Zerrin Sungur
Kardiyak Cerrahi yoğun Bakım sorumluluğu Halil Türkoğlu
Yoğun Bakımcı Gözü ile KVC Yoğun Bakım Necmettin Ünal
Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım "Kardiyak Anestezist/yoğun bakımcı gözüyle" Nihan Yapıcı
Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluk Koşulları Serhan Çolakoğlu
Kardiyopulmoner Baypas Nöro-Hormonal Değişiklikler Aslı Demir
Hematolojik ve Vasküler Değişiklikler Aynur Camkıran Fırat
KPB'de Stres Yanıt ve Anestezi Kazım Karaaslan
Kardiyopulmoner Baypas ile İlişkili Serebral ve Hepato-Renal Değişiklikler Seden Kocabaş
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) kararından sonra HES'in kalp cerrahisinde kullanımı Fevzi Toraman
Kardiyak hastanın preoperatif değerlendirilmesi Ahmet Kaya Bilge
Kardiyak Hastanın Preoperatif Değerlendirilmesi Amerika ve Avrupa 2014 Kılavuzları (Anestezist Gözüyle) Hasan Koçoğlu
Pediyatrik kalp cerrahisinde nöromonitörizasyon Deniz Karakaya
Perioperatif Organ İskemisi: Erişkinden Öğrendiklerimiz Fevzi Toraman
Pediyatrik Kardiyak Cerrahide Monitorizasyon Yeni Kuşak Hemodinamik Monitorizasyon Suna Gören
Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Sıvı Seçimi Türkan Kudsioğlu
TARD Kardiyak Anestezi Standartları Aslı Dönmez
Tek Akciğer Ventilasyonunda Bronşiyal Bloker Ne zaman Kullanılmalı? Alparslan Kuş
Post-Thoracotomy Acute Lung Injury Marc Licker
Kardiyak Cerrahide Mekanik Ventilasyon Stratejileri Ümit Karadeniz
Has TRISS changed the guidelines? Bodil Steen Rasmussen
PBM in cardiac surgery Peter Rosseel
Aspirin ve anestezi Manfred Seeberger
Stentli hasta: Kanasın mı?Tıkansın mı? Mehmet Tuğrul
Glikokaliks Hasarının Klinik Belirteçleri Halim Ulugöl
Glikokaliks: Yapı ve Fonksiyonu Uğur Aksu
EACTA Peter Rosseel
GKDA-YB EACTA Özcan Erdemli