XXI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi

 

 

 

 

EN İYİ POSTER BİRİNCİSİ

Hiperemezise Bağlı Kateter Migrasyonu

Mehmet Emin İnce, Gökhan Özkan, Suat Doğancı, Vedat Yıldırım, Ahmet Coşar

 

 

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI BİRİNCİSİ

Açık Kalp Cerrahisinde Kardiyopleji Tipinin Endoteliyal Glikokaliks Bütünlüğü Üzerine Etkisi

Halim Ulugöl, Meltem Kilercik, Murat Ökten, Esin Erkek, Pınar Güçlü, Uğur Aksu, Melis Tosun, Cem Arıtürk, Hasan Karabulut, Fevzi Toraman

 

 

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI İKİNCİSİ

Ultrason eşliğinde (in plane ve out of plane teknik) veya palpasyonla yapılan radial arter kanülasyonlarının başarı oranlarının karşılaştırılması

Ece Aydın, Ahmet Onat Bermede, Başak Ceyda Meço, Çiğdem Evren Denker

 

 

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI ÜÇÜNCÜSÜ

Aterosklerotik Ratlarda Barsak İskemi ve Reperfüzyon Hasarı Üzerine Atenolol’un Akut ve Kronik Etkileri

Tülün Öztürk, Kamil Vural, İbrahim Tuğlular, Taner Kurdal, Işıl Aydemir, Arife Şengel