Koruyucu Akciğer Ventilasyonu (KAV) Ahmet Coşar
VATS(Video Assisted Thoracic Surgery) Uygulamalarında Anestezi F. Nur Kaya
Paravertebral Blok Tülay Hoşten
Akılcı İlaç Kullanımı Nazan Atalan
Hemodinamik destek olarak Mekanik Ventilasyon İsmail Cinel
Kalp cerrahisi anestezisi sırasında (ve sonrasında) koruyucu ventilasyon Mert Şentürk
Farklı Ventilasyon Modelleri Nahit Çakar
Sedasyonsuz mekanik ventilasyon mümkün mü? Necmettin Ünal
Mekanik Ventilasyon Yuvarlak Masa Toplantısı(Noninvazif kapnografi monitörizasyonu) Tuğhan Utku
Açılış Konuşması- Fevzi Toraman
"Doku Oksijenasyonu"na göre "Transfüzyon Eşiği" ve "Yeni Stratejiler" Büşra Tezcan
Perioperatif Anemi Hüseyin İlksen Toprak
İntraoperatif aneminin ve/veya transfüzyonun postoperative akut böbrek yetmezliğine etkisi Fevzi Toraman
Yeni Jenerasyon Kolloidler Fiziko-Kimyasal Özellikler,Değişen Ne? Neslihan Alkış
Yeni Jenerasyon Kolloid Solüsyonları ile Priming: Koagülasyon Üzerine Etkileri Seden Kocabaş
SIVI TEDAVİSİ Yeni Jenerasyon Kolloid Solüsyonların Hemodinami ve Sonuç Parametreleri Üzerine Etkileri Zuhal Aykaç
Geriatrik Hastalarda Nörolojik Hasarlar Nasıl Azaltılabilir? M. Cavidan Arar
Geriatrik Hastalarda KPB Yönetimi ve Prime Solüsyonu Nasıl Olmalı ? Suna Gören
Geriatrik hastaların preoperatif değerlendirilmesi Türkan Kudsioğlu
Perioperative İnsulin Direnci Ve Sonuç Parametreleri Üzerine Etkisi Tülün Öztürk
Dilüsyönel Anemi ve Transfüzyonun Değerlendirilmesinde NIRS Monitörizasyonunun Yeri Fevzi Toraman
Sıvı tedavisinde; liberal yaklaşım en iyi midir? Restriktif sıvı tedavisini önermeye hazır mıyız? Aslı Demir
İntraoperatif Nöromonitörizasyon Aslı Demir
Perkütan Kardiyak Girişimlerde Anestezi Bahar Aydınlı
Perkütan Girişimlerde(TAVI, Mitra-clip) Risk Skorlaması Elvin Kesimci
Database Oluşturmanın Önemi Ve Bilgisayar Yazılımları Ümit Karadeniz