XX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi

 

 

 

 

EN İYİ POSTER BİRİNCİSİ

İleri Yaş Hastalarda Koroner Baypas Cerrahisi Esnasındaki Serebral Oksijen Değişikliklerinin Postoperatif Kognitif Disfonksiyona Etkilerinin Karşılaştırılması

Şahan C, Sivrikoz N, Sungur Z, Gürvit H, Şentürk M, Çamcı E.

 

 

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI BİRİNCİSİ

Kardiyopulmoner Baypas Geçiren Diyabetik Hastalarda Anemi Veya Transfüzyonun Böbrekler Ve Diğer Organlar Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması

Ulugöl H, Aykut G, Kilercik M, Kutsioğlu T, Atalan N, Aksu U, Arıtürk C, Toraman F.

 

 

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI İKİNCİSİ

Torasik Cerrahilerde İntraoperatif Mekanik Ventilasyon Yönetiminde Tek Akciğer Ventilasyonu Yapılan Hastalarda Volüm Kontrollü Ve Volüm Garantili Basınç Kontrollü Ventilasyonun Postoperatif Akciğer Fonksiyonu Üzerine Etkisi

Kocaman A.C, Meço B.C, Güçlü Ç.Y, Kocaman G, Demiralp S.

 

 

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI ÜÇÜNCÜSÜ

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Doku Perfüzyonunun Ve Düşük Debi Tedavisinin İzlenmesinde ΔP(V-A)CO2 İyi Bir Gösterge midir?

Erenler F, Yapıcı N, Kudsioğlu T, Atalan N, Çetin Y, Sırakaya N, Aykaç Z.