XVIII. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi

 

 

 

 

EN İYİ POSTER BİRİNCİSİ

Levobupivakain ile oluşturulan kardiyak arrest modelinde intralipid ile yapılan resusitasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi

Karcıoğlu M, Tuzcu K, Sefil F, Davarcı I ,Aydın S, Sar A, Aydoğan A, Özden R

 

 

PCC(COFACT) POSTER YARIŞMASI BİRİNCİSİ

Major kalp damar cerrahisi yapılmış olgularda cofact deneyimimiz:Olgu sunumları

Günaydınbahar İ, Yağar S, Erdemli Ö

 

 

PCC(COFACT) POSTER YARIŞMASI İKİNCİSİ

Stanford tip A aort diseksiyonunda Protrombin Kompleks Konsantresi (COFACT)

Sayılgan C, Yüceyar L, Bayhan Z, İslamoğlu H, Ömeroğlu S, Erolçay H

 

 

PCC(COFACT) POSTER YARIŞMASI ÜÇÜNCÜSÜ

Son dönem hepatik yetmezlik ve PCC (Protrombin Kompleks Konsantresi-COFACT) kullanımı-Olgu Sunumu

Türkmen A, Kırbaş Ö, Çakırgöz M, Erdoğan E

 

 

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI BİRİNCİSİ

Damar cerrahisi hastalarında peroperatif esmolol kullanımının pro BNP değerleri üzerine etkisi

Ekici H, Erolçay H, Sayılgan C, Yüceyar L.

 

 

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI İKİNCİSİ

Erişkin Kalp Cerrahisinde ekstrakorporeal dolaşım sırasında NIRS yöntemi ile hepatik ve renal(Somatik) oksijen saturasyonu takibi anlamlı mı?

Toraman F,Ustalarözgen S, Sayun J, Güçlü P, Erkek E, Ökten M, Güllü Ü, Şenay Ş, Karabulut H, Alhan C

 

 

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI ÜÇÜNCÜSÜ

Tek akciğer ventilasyonunda propofol ve sevofluran anestezisinin oksidatif stres üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Ertürk E, Topaloğlu S, Dohmand D, Demirci Y, Kayır S, Menteşe A