Kongre Açılış Sunumu Özcan Erdemli
Akciğer Operasyonları Sonrası Sağ Kalp Yetersizliği Şennur Ünal Dayı
Torasik Paravertebral Blok E.Alp Yentür
Geçmişten Günümüze Perfüzyon Teknolojisi Serdar Günaydın
İntratrakeal Morfin Uygulamasının Koroner Arter ByPass Greft Operasyonlarında Stres Yanıt ve Ağrı Kontrolü Üzerine Etkisi Mustafa Emre Gürcü
Pulmoner Tromboendareketomi Sonrası Gelişen Reperfüzyon Akciğer Hasarında Erken Dönem Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon Kullanımı Mustafa Emre Gürcü
Pacemaker Ümit Karadeniz
Ekstrakorporeal Ventilasyon Özcan Erdemli
TÖE Standart Görüntüler Ümit Karadeniz, Özcan Erdemli
Kardiyovaskuler Cerrrahi Yoğun Bakım Dizayn Özcan Erdemli
Kalp Cerrahisinde Transfüzyonu Azaltmada Farmakolojik Olmayan Yöntemler Cem Alhan
Antifibrinolitik Tedavi,rFVIIa ve Protrombin Kompleks Konsantreleri Muzaffer Demir
Transfüzyon Zamanı Tayfun Güler
Pulmoner Emboli Fatma Ulus
Koroner Bypass Sonrası Gelişen SIRS Nedim Çekmen
Perfüzyon Kazalarında Anestezistin Yeri Aslı Dönmez
Perfüzyon Işık Betül Kutlu
Kalp Cerrahisinde Serebral Rejional Oksijen Saturasyonu Fevzi Toraman
Sempatik Sinir Blokları Ercan Kurt
Kalp Cerrahisi Sonrası Vazopleji ve Kolloid Sıvılar Elif Başağan Moğol
Hemodinamik Monitarizasyonda Statik ve Dinamik Parametreler Nihan Yapıcı
Kardiyak Cerrahi Sonrası Pulmoner Komplikasyonlar Seden Kocabaş
Yoğun Bakımda Kalışı Uzatan Cerrahi Nedenler Atalay Mete
Trakea Rüptürü Aydın Karakuzu
Peroperatif EKO'dan Cerrahın Beklentisi Nedir? Fikri Yapıcı
Aort Cerrahisinde Serebral Koruma Yöntemleri Gökhan Gökaslan
Akciğer Rezeksiyonlarında Preop. Hazırlık Ilgaz Doğusoy
Düşük Debi ve Yönetimi .İyad Fansa
Akciğer Rezeksiyonlarında Preop. Hazırlık Suna Gören
Clinical use of prothrombin complex concentrate Merja Kokki
Anjio-Lab Sedasyon Tülün Öztürk
Heparin Direnci Olan Bir Olguda Trombosit Glukoprotein IIb/IIIa Antagonisti Tirofiban Kullanımı Zeynep Tosun
Bupivakaine Bağlı Gelişen Geri Dönüşsüz Kardiyak Arrest ve Geç Kardiyopulmoner Bay Pas Zeynep Tosun
KVC Anestezisi Niçin Diğer Anestezilerden Farklıdır? Alpaslan Apan
Myokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ventriküler Septal Defektli Hastada Anestezi Uygulaması Hilmi Demirkıran
İnferior Vena Kavada Trombüs Uzanımı Gösteren Böbrek Hücreli Kanser Olgusunda Anestezi Uygulaması Hilmi Demirkıran
Servikal Vertebral Fiksasyona Bağlı Zor Entübasyonda C Trach ve Tüp Değiştiriciyle Çift Lümenli Tüp Yerleştirilmesi Lale Karabıyık
Süperempoze Yüksek Frekanslı Jet Ventilasyon Deneyimlerimiz Lale Karabıyık