Bir ECMO Olgusu Belde Tarhan
Finger Cuff Yöntemi İle Kan Basıncının Ölçümü Güvenli mi? Fevzi Toraman
Marfan Sendromunda Torakoabdominal Aort Anevrizma Onarımı: Anestezi Yaklaşımı Funda Gümüş
İdrar Parsiyel Oksijen Basıncı Doku Perfüzyonu Göstergesim mi? Fevzi Toraman
Kardiyak Cerrahi Sonrası Bir HIT Olgusu Belde Tarhan
Pompa ve Pompasız Uygulamaların Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkisi Remziye Sıvacı
Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisinde Diabetus Mellitusun Serebral Oksijen Saturasyonuna Etkisi Ayşegül Özgök
ARDS Tedavisinde Farklı Uygulamalar K. Doğruer
Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi Sonrasında RIFLE Kriterlerine Göre Akut Böbrek Hasarı Gelişiminde İntraoperatif Risk Faktörlerinin Saptanması M.Çalış
OFF-PUMP Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi İçin Yüksek Torakal Epidural Anestezi ve Femoral Blok Yönetimi A.Dostbil
Finger Cuff Yöntemi İle Kalp Debisi Ölçümünün Ekokardiyografi ve Flo-Trac Yöntemleri İle Karşılaştırılması Fevzi Toraman
Sevofluran Anestezi İle Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Geçiren Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Hastalarda Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Tülay Tunçer Peker
Endovasküler Aort Rekonstrüksiyonlarında (EVAR) Anestezi Yaklaşımı Funda Gümüş
Addison ve Diyabet Hastalığı Olan Hastada Kardiyak Anestezi Ali Akdoğan
Koroner Sinüs Venöz Oksijen Satürasyonu Kardiyak Kontraktilitenin Tahmin Edilmesinde Kullanılabilirmi Alper Kararmaz
Açık Kalp Cerrahisi Operasyonunda Kullanılan Farklı Kardiyopleji Solüsyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi H.Tapar
Myokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ventriküler Septal Defektli Hastada Anestezi Uygulaması Hilmi Demirkıran
ARDS Tedavisinde Farklı Uygulamalar K.Doğruer
Ekstrakorporeal CO2 Uzaklaştırılmasının ARDS'de Etkisi (Olgu Sunumu) K.Doğruer
Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastada İntraoperatif Hiperkalemi C.Sayılgan
Trakeostomili Hastaya Çift Lümenli Tüp Yerleştirilmesi (Olgu Sunumu) Z.Kaya
Mediyastinoskopi Sırasında Pulmoner Arter Yaralanması- C.Sayılgan
MukopolisakkaridozTip VI'lıPediatrik Mitral Kapak Hastasında Anestezi C.Sayılgan
Karotid Endarterektomide(KAE) Şant Gerekliliğinin Serebral Oksimetre Monitorizasyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi Klinik Deneyimimiz Murat Aksun
Çok Riskli Koroner Arter Hastalığı ve Dejeneratif Kalp Kapağı Olan Bir Hastanın Acil Spinal Cerrahisinde Başarılı Bir Anestezi Uygulaması Murat Karcıoğlu
İnfektif Endokardit Olgusunda Akut Böbrek Yetmezliği Nurettin Kurt
Postoperatif Komplikasyonların Hastanede Kalış Süresine Etkileri Remziye Sıvacı
Santral Ven Kanülasyonu Sırasında Nadir Bir Malpozisyon: Vertebral Ven Kanülasyonu Sema Turan
İdrar Yolu Enfeksiyonlarını Önlemede Yeni Bir Uygulama: Üroshield Sema Turan
Açık Kalp Cerrahisi Sonrasında Yoğun Bakımda ECMO Kullanımı (Olgu Sunumu) Sema Turan
Aşırı Kan Kaybı Olan Hastalarda Protrombin Kompleks Konsantresi Tecrübemiz Seyhan Yağar
Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Ameliyat/Pompa Süresinin Postoperatif Derlenmeye ve Kan İhtiyacına Etkisi U.Topuz
Kalp Cerrahisinde Kan Transfüzyonu İçin Belirleyici Olabilecek Preoperatif Değişkenler Kürşat Aköz