01.Haziran.2012 tarih 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, yıllık geliri 500.000.-TL’nı aşıp aşmadığına bakılmaksızın kamu yararına çalışma statüsü bulunan derneklere bilanço usulü defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. (Yürürlük tarihi : 01.06.2012)


Ayrıca Yönetmeliğin Beyanname Verme Yükümlülüğü başlıklı 83. maddesine yapılan ekleme ile bilanço usulü defter tutan derneklere beyannamelerinde belirtilen mali bilgileri ve gerekli görülen diğer bilgileri Daire Başkanlığının ve derneğin internet sayfasında yayınlama zorunluluğu getirilmiştir. (Yürürlük Tarihi : 01/05/2013)

 

 

2018 Yılı Beyannamesi
2017 Yılı Beyannamesi
2016 Yılı Beyannamesi
2015 Yılı Beyannamesi
2014 Yılı Beyannamesi
2014 Yılı Gelir Tablosu
2014 Yılı Ayrıntılı Bilançosu