DEĞERLİ ÜYELERİMİZ VE MESLEKTAŞLARIMIZ,

 

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.03.2020 Cumartesi günü saat 11:00'da Türk Yoğun Bakım Derneği, İnönü Cad. No:53 Kat:4, 34437 Beyoğlu / İSTANBUL  adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde,  28.03.2020 Cumartesi günü saat 11:00'da aynı gündemle ve aynı adreste yapılacaktır.

 

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

 

 

GKDA ve YB Derneği Yönetim Kurulu

 GENEL KURUL GÜNDEMİ:

 

 • Açılış
 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 • Genel Kurul'a divan başkanı ve üyelerinin seçilmesi
 • Açılış Konuşması
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması
 • Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması
 • Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası
 • Gelir-gider cetveli ve hesapların görüşülmesi
 • Yeni dönem tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
 • Yeni dönem (2020-2022) için Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu adaylarının belirlenmesi, adayların konuşması
 • Yeni dönem için Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
 • Sonuçların duyurulması
 • Dilek ve temenniler
 • Kapanış

 

 


 

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

 

- Üyelerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak ve oy vermek için, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan fotoğraflı, resmi nitelikte bir kimlik belgesini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Sürücü Belgesi veya Pasaport gibi) bulundurmaları gerekmektedir. Bu özellikleri taşımayan kimlik belgeleri ile oy kullanmak mümkün olmayacaktır.

- Oylama işleminin başlangıç saati ve süresi Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

- 2018 – 2020 dönemi Yönetim kurulunda görev verilen "Seçilmiş Başkan"nın bu dönem içinde görevinin sonlanması nedeni ile 2020 – 2022 dönemi için hem Yönetim Kurulu Başkanı, hem de bir sonraki dönem için "Seçilmiş Başkan " seçilerek belirlenecektir.